Kalkylatorer

Ekerkalkylator
Att välja lämpliga ekrar har en stor betydelse för säkerhet, körkomfort och prestanda. Det är även felfrihet vid körning som beror på rätt längd på ekrar så vi har förberett en kalkylator som kommer att hjälpa dig att räkna ut rätt ekerlängd för dina hjul.

Ekerlinjal
Ekerlinjalen är ett verktyg som används för att framställa ekerns mått och form. Ekerlinjalen gör det även lättare att mäta ekern utan specialverktyg. Det räcker en vanlig linjal och ett skjutmått för att mäta ekern.