Ekerlinjal

Kalibrering X/Y
Spokes code:
Mått
Trådtjocklek (W):( mm ) Böjningsvinkel (A):( deg. ) Böjningslängd (BL):( mm ) Ekerlängd (SL):( mm )
Länk till linjalen med ekerparametrar enligt ovan:

Anvisningar för användning av ekerlinjal

Ekerlinjalen är ett verktyg som används för att framställa ekerns mått och form. Ekerlinjalen gör det även lättare att mäta ekern utan specialverktyg. Det räcker en vanlig linjal och ett skjutmått för att mäta ekern.

Börja mätning av ekern med att kalibrera datorskärmen så att måttet X/Y motsvarar de verkliga metriska enheterna. För att göra detta håll linjalen på datorn och använd kalibreringsknapparna ”+” och ”-” tills enheterna motsvarar varandra.

Utför kalibreringen på ett så långt avstånd som det är möjligt på datorns skärm för att minimera felaktigheter. Om kalibreringen utförs på ett kort avstånd (t.ex. 50 mm) kan det resultera i skillnader på upp till +/- 3 mm för ekrar med en längd på 250–300 mm.

När X-axeln har kalibrerats kontrollera att Y-axeln är symmetrisk till X-axeln. Det händer att skärmens upplösning inte är proportionell och korrekt mätning av ekern är omöjlig.

Sedan håll ekern på skärmen och justera parametrarna så att ekerns kontur motsvarar dess verkliga form.

När du justerar ekerns parametrar ändras Spokes code, som du ska ange vid beställning av ekern, automatiskt.

Måttolerans.
Till följd av tillverkningsprocessen kan de beställda ekrarnas verkliga mått avvika något från parametrarna som visas i ”Ekerlinjalen”, vilket visas nedan:
- Trådtjocklek (W) : +/- 0,05mm
- Böjningsvinkel (A): +/- 4 st.
- Böjningslängd (BL): +/- 0,4mm
- Ekerlängd (SL): +/- 0,5mm