Orderlaggning

Du kan lägga order i butiken E-SPOKES via: korg eller e-post

1. För att lägga order via korg lägg den valda produkten i korgen genom att klicka på "köp produkt", välj leveranssätt, betalningsmetod och ange följande uppgifter: namn, företagsnamn*, NIP*, e-post, gata, hus, lägenhet*, postnummer, ort, vojvodskap*, telefon, land*.
*frivilliga uppgifter

2. För att lägga order via e-post skicka ett e-postmeddelande på adressen
contact@e-spokes.eu, mejlet ska innehålla:
– En länk till produkten i butiken www.E-SPOKES.eu eller dess exakta beskrivning.
– Beskrivning av arbetsmetod
– Beskrivning av leveranssätt
- Beställarens uppgifter: namn, gata, hus, lägenhet, postnummer, ort, telefon.